Telefon  +48 791 582 281

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czym polega przygotowywanie podłoża pod budowle?

W przypadku każdej inwestycji budowlanej czy to budynku mieszkalnego, siedziby firmy, zaraz po otrzymaniu pozwolenia na budowę konieczne jest przeprowadzenie określonych prac ziemnych. Prace te mają na celu przygotować grunt pod fundamenty, co wcale nie jest sprawą ani oczywistą, ani prostą. Dzisiejszy wpis poświęcić chcemy właśnie pracom przygotowawczym na budowie. 


Dowiecie się zatem jakie rodzaje prac ziemnych muszą być wykonane podczas stawiania różnego rodzaju budowli oraz na co szczególnie zwracamy uwagę podczas ich przeprowadzania?

mała koparka gąsienicowa

Ogrodzenie obszaru budowy

Nim rozpoczną się jakiekolwiek „prace w gruncie”, należy zadbać o właściwe zabezpieczenie terenu budowy. Zawsze według obowiązujących przepisów należy dokonać ogrodzenia obszaru na działce, na którym będą prowadzone wszelkie prace budowlane. Ogrodzenie terenu budowy nie może być niższe niż 1,5 m, a dodatkowo w strefach niebezpiecznych ogrodzenie to musi znajdować się w odległości od miejsca budowy nie mniejszej niż 1/10 wysokości budynku. Dzięki poprawnie wykonanemu ogrodzeniu zostaje zapewniony właściwy poziom bezpieczeństwa osobom postronnym, które mogłyby wtargnąć przez nieuwagę na teren budowy. Każdy bowiem rodzaj prowadzonych robót ziemnych wiąże się ze stwarzaniem bezpośredniego i pośredniego zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia osób przebywających na terenie budowy czy w bezpośrednim sąsiedztwie. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do wszelkich procedur BHP i kategoryczne unikanie wpuszczania na teren budowy osób postronnych niebędących wykonawcą prac, czy inwestorem bez należytego zabezpieczenia i wcześniejszego instruktażu postępowania. Po ogrodzeniu terenu budowy zapoznaniu się z dokumentacją techniczną można zacząć prace ziemne.

Prace w terenie czas zacząć

Początek prac przygotowawczych składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności należy dokonać wyrównania terenu pod budowę. To w tych pracach następuje usunięcie całej warstwy roślinnej, aż do granic obrysu przyszłego budynku. Usuwając z działki całą trawę, krzewy i drzewa należy pamiętać, aby zachować przynajmniej 1 metr zapasu poza obrys budynku ze wszystkich stron. Te prace, jak i następne nie mogłyby być przeprowadzane bez ustalenia tzw. nośności gruntu, czyli sprawdzenia, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowego utwardzenia podłoża, polegającego na zwiezieniu kruszywa i jego ubiciu. Dzięki temu zostanie rozwiązany problem zbyt głębokiego zapadania się kół pojazdów, utrudniających poruszanie się na terenie budowy.

Wykopy pod budowę po wizycie geodety

Po usunięciu warstwy organicznej, wyrównaniu terenu działki pod budowę, można przystąpić do wykonywania wykopu. Tu pojawia się kolejna istotna z punktu widzenia operatora koparki sprawa. Wykopy możemy rozpocząć dopiero po wcześniejszym wytyczeniu przez geodetę krawędzi fundamentów. Bazując na obrysie dokonanym przy pomocy sznurków lub drutu oraz wykorzystując dokumentację techniczną, wykonujemy wykop do głębokości określonej w projekcie budowlanym.

Zasypywanie wykopów ostatni krok przed budową

Budowa ścian może ruszyć dopiero po zasypaniu wykopów i wylaniu fundamentów. Zasypanie wykopu przeprowadzamy, gdy nie tylko zostaną wylane fundamenty, ale również zakończone zostaną wszelkie prace instalacyjne. Wykop zasypywany jest materiałem o dobrej przepuszczalności wody, takim jak piasek, który dodatkowo ubijany przy pomocy zagęszczarki. Jak widać proces przygotowania terenu pod budowle, jest wieloetapowy i wymaga nie tylko umiejętności posługiwania się sprzętem budowlanym, odczytywaniem danych z dokumentacji technicznej, ale również czujnością, by wszelkie prace zostały przeprowadzone nie tylko zgodnie z obowiązującym prawem, ale również bezpiecznie.a